Foto ZO SLOVENSKÉHO DŇA NA SVETOVEJ VÝSTAVE ONE WITH NATURE 2021 – V JEDNOTE S PRÍRODOU – HU Hungoexpo , Hera prezentovala plemeno Slovenský kopov.
Elza spod Kamenného Janka ( Div.,CAC, CACIT,Víťay MAR 2019 Hera z Hornej Báby x Cris spod Kunovej )

Div.,CAC, CACIT,Víťay MAR 2019 Hera z Hornej Báby – LSMP I.c
Betty spod Kamenného Janka na Putovnom pohári KCHSK 2022 I. ročník – 1.cena (Ester zo Španieho poľa x Div. Haro Dzunošaj)